HİSE Global Tamamlanan Projelerden Bazıları:

Şirketimiz, Kentsel Dönüşüm, Üst Yapı, Sosyal Tesis, Çiftlik gibi birbirinden farklı ve dalında uzmanlık gerektiren alanlarda teknik müşavirlik faaliyetlerinde bulunmaktadır.

  • BOLU ili, Gerede ilçesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Hak sahipliliği tespiti, Değerleme, Jeolojik Etüt çalışması, İmar planı çalışması, Kentsel Tasarım, Mimari Proje, İmar Uygulamaları, Uzlaşma Görüşmeleri Ve İhale Teknik Doküman çalışmalarının yapılması
  • MERSİN ili, Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesinde 34 Hektar alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Hak sahipliliği tespiti, Değerleme, Hâlihazır harita yapımı, İmar planı çalışması, Kentsel Tasarım, Mimari tip projeler, 3D görselleştirme ve animasyon filimin hazırlanması, Uzlaşma görüşmelerine esas hukuki ve teknik doküman çalışmalarının yapılması
  • Giresun İli, Merkez İlçe, Kale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 3,6 hektar alanın Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında; Hak sahipliği tespiti ve Gayrimenkul değerleme, İmar planların hazırlanması, Kentsel tasarım projesi, Matematiksel ve Finansal Modelin oluşturulması, Hak Sahipleri ile Uzlaşma Süreci çalışmalarının yapılması
  • Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetlerin Araştırma Projesi, Konya ili, Seydişehir İlçesi, Antalya-Konya karayolu güzergâhında yer alan 1.7 milyon metrekarelik alanın fizibilite çalışması.
  • TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanması.
  • 4’üncü Kolordu Komutanlığı Çiğiltepe Lojmanları 1984-Bet-053/064/065/066 Albüm numaralı binaların Kapsamlı Bakım Onarım Hizmet projesi yapımı.
  • SİVAS Kalesi Turizm Master Planı.

HİSE Global Devam Eden Projelerden Bazıları:

  • Giresun İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde 2013/5511 Sayılı Mülga Bakanlar Kurulu Kararı İle İlan Edilen Riskli Alana Ait “Mimari Avan, Mimari Uygulama Ve Mühendislik Uygulamaları Projeleri, 1/500 Ve 1/1000 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi (3d Model Ve Animasyon Hazırlanması Dahil), Tescilli Yapıların Röleve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi Hizmet Alımı İşi
  • İzmir İli, Çeşme İlçesi, Boyalık Mahallesi, İzmir-Çeşme Yolu üzerinde 8155 ada 1 parsel üzerinde bulunan Sakarya Sitesi Kentsel Dönüşüm Çalışması Danışmanlık Hizmet İşi
  • MKE Çelik Fabrikası Serbest Dövme Tesisi İnşaatı Danışmanlık ve Teknik Müşavirlik Hizmeti