Son 10 yıl içinde değişen arz-talep dengeleri sonucu gelişen yatırım politikaları ülkemizin her bölgesinde ulusal ve uluslararası projelerin yapımına başlanmış ve gayrimenkul sektörü açısından yatırım amacıyla tercih edilen bir ülke haline getirmiştir. HİSE Teknik Müşavirlik Ankara merkezlidir. Tüm Dünya’da hizmet veren firmadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

• Kentsel Dönüşüm

Çarpık yapılaşmış, köhneleşmiş, afetlere ve kentsel risklere duyarlı, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış, yasal ya da imara aykırı yerlerdeki mülkiyetin; yeni imar planı verilerine uygun düzenlenmesi çalışmalarına kentsel dönüşüm denir.

Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında HİSE Teknik Müşavirlik olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları:
 • Kentsel Dönüşüm Danışmanlık İşi
 • Kentsel Dönüşüm Mevzuat Eğitimi
 • Kentsel Dönüşüme esas İmar Uygulaması (Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Uygulama İmar Planı)
 • Kentsel Dönüşüme Esas Kentsel Tasarım Projesi
 • Kentsel Dönüşüme Esas Mimari Proje (Avan-Uygulama)
 • Kentsel Dönüşüme Esas Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi
 • Kentsel Dönüşüme Esas Keşif, metraj ve maliyet analizi
 • Kentsel Dönüşüme Esas Elektrik-Mekanik Uygulama Projeleri
 • Kentsel Dönüşüme Esas Peyzaj elemanları tasarımı
 • Kentsel Dönüşüme Esas Hâlihazır harita yapımı
 • Kentsel Dönüşüme Esas 3D görselleştirme ve animasyon filmi hazırlanması
 • Kentsel Dönüşüme Esas Mevcut durum-Proje Maket Yapımı
• Planlama ve Proje
 • Her ölçekte imar Uygulaması (Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Uygulama İmar Planı)
 • Turizm Master Planı
 • Kentsel Tasarım Projesi
 • Ulaşım Planlaması
 • Sokak Sağlıklaştırma
 • Mimari Proje (Avan-Uygulama)
 • Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi
 • Keşif, metraj ve maliyet analizi
 • Elektrik-Mekanik Uygulama Projeleri
 • Peyzaj elemanları tasarımı
 • Hâlihazır harita yapımı
 • 3D görselleştirme ve animasyon filmi hazırlanması
 • Mevcut durum-Proje Maket Yapımı
• Fizibilite
 • Kentsel, bölgesel araştırma raporlarının hazırlanması
 • Proje ve yatırım yönetimi
 • Bölge ve konum analitik etüt ve analiz çalışmaları
 • Proje beklenti analizleri için anket çalışmaları ve çalışmanın analiz edilerek raporlanması
 • Proje özel fizibilite çalışmaları
 • Sektörel analizler
 • SWOT / GFZT analiz çalışmaları
 • En iyi ve En Verimli Kullanım Analizi
• Teknik Müşavirlik

“Teknik müşavir, bilgi ve deneyimi doğrultusunda, doğal veya inşa edilmiş çevre üzerinde teknolojiye dayalı olarak fikirsel hizmet veren kişi ya da kuruluştur”.

Teknik Müşavirlik: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi veya tüzel kişi veya gerçek kişiler ve/veya tüzel kişilerden oluşan ortak girişim gruplarına, ücret karşılığı yaptırılan plânlama, projelendirme, mimarlık mühendislik etüd, fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri her türlü hizmetleri... ifade eder denmektedir.

Müşavir Mühendis ve Mimarlık Hizmeti;
 • Mühendislik ve mimarlığın bir veya birkaç dalında tecrübesi, yeterli teorik ve pratik bilgisi olmayı, doğal veya inşa edilmiş çevre üzerinde teknolojiye, bilgi ve düşünceye dayalı fikir hizmeti vermeyi,
 • Teknik Müşavirlik çalışma konularını kapsayan alanlardaki görevleri üstlenmeyi,
 • Bağımsız müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde tanınmış olan meslek ahlakı kurallarına uygun olarak bağımsız müşavir mühendislik ve mimarlık yapmayı, kapsar.
Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Kamu Binaları, fabrikalar ve her türlü Konutların Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin verilmesi ve Uygulama Kontrollük hizmetleri HİSE TEKNİK MÜŞAVİRLİK olarak hizmet vermekteyiz.

İnşaat Uygulama Hizmetleri
 1. İnşaat yönetimi
 2. Saha mühendisliği
 3. Kontrollük
 4. İnşaat denetim