Faaliyetlerimiz

Faaliyet Bölgemiz:
Son on yıl içinde değişen arz-talep dengeleri sonucu gelişen yatırım politikaları, Türkiye’yi gayrimenkul sektörü açısından yatırım amacıyla tercih edilen bir ülke haline getirmiştir. HİSE TEKNİK MÜŞAVİRLİK Ankara merkezli olan, tüm Türkiye’ye hizmet veren bir firmadır.

Faaliyet Alanlarımız:
  • Kentsel Dönüşüm
  • Kentsel Gelişim
  • Mimarlık
  • Planlama
  • Teknik Müşavirlik